Nuomos taisyklės

Įrangos pristatymas

Sutartyje nurodytu adresu atvykstame 45 min iki sutartyje įrašyto veidrodžio nuomos laiko pradžios. Šis laikas skirtas tinkamiausios vietos parinkimui, veidrodžio surinkimui bei paruošimui naudoti. 

Įrangos nuomos laikas

1) Viso foto veidrodžio nuomos laiko metu asistentas prižiūri įrangos veikimą bei esant poreikiui konsultuoja svečius foto veidrodžio funkcijų klausimais. 

2) Norint prailginti foto veidrodžio nuomos laiką – tokia galimybė suteikiama, tačiau tik tuo atveju, jei po Jūsų renginio nėra kitos aktyvios rezervacijos. Visuomet rekomenduojame iš anksto susiplanuoti kokio rezervacijos laiko pageidautumėte. 

3) Įrangos nuomos laikas prasideda  sutartyje nurodytu laiku, o ne tada, kai pirmi svečiai pradeda naudotis foto veidrodžiu. Įrangos nuoma pasibaigia sutartyje nurodytu laiku, nebent renginio metu (ar prieš renginį) buvo sutarta kitaip. 

Įrangos išvežimas

Pasibaigus foto veidrodžio nuomos laikotarpiui, tiekėjas foto veidrodį sumontuoja ir išgabena iš renginio vietos.